Säkerhetsbroschyren

Idag kan det vara svårt för kommuninvånarna att få information om vad de själva kan göra och vad kommunen gör för att förbättra deras säkerhet. Det är där vi kommer in i bilden.

Upplevs säkerhetsbroschyr

Er kommun har idag ett ansvar för samordning och information av och kring säkerhet. Enkelt förklarat, det handlar om att skapa en trygg och säker miljö att födas, växa upp, leva och åldras i, oavsett väderlek, årstid, klockslag eller politiskt styre! Det är inte bara ni som kommun som har ett ansvar, kommuninvånarna har dessutom ett eget personligt för sin egen och sina näras säkerhet, någonting som kanske inte alla alltid tänker på eller är medvetna om!

Vi har därför tagit fram en broschyren ”Din Säkerhet” med en solklar målsättning, vi ville skapa en produkt som ska användas från dagis upp till äldreomsorg. Med tydlighet, mycket färger, illustrationer och stort format har produkten redan gjort succé och bland våra första kommunkunder.

Genom broschyren får ni en unik möjlighet att förmedla ut ett extremt viktigt budskap till era kommuninvånare, dessutom i tryckt format. Vi har idag en extremt digitaliserad vardag och genom den blir det också allt svårare att nå alla i samhället, framförallt de äldre i er kommun.

Hur beställer vi broschyren till vår kommun?

I det startpaket som vi erbjuder ingår 5 000 exemplar av broschyren ”Din Säkerhet”. Dess baksida anpassas med kontaktuppgifter samt kommunlogga för just er kommun. Med en tydlig avsändare klassas materialet som kommuninformation vilket innebär en fördelaktigare distributionskostnad och vi rekommenderar Posten där vi också kan hjälpa till för att minimera er insats som kund. Såklart är inte antalet exemplar statiskt utan önskat antal anpassas självklart till respektive kommun med fördelaktiga priser på beställda överexemplar.

Ta kontakt med oss på kreativ kommunikation så tittar vi närmre på vilka behov just er kommun har.